Đĩa đánh bóng khay chỉnh nha

Đĩa đánh bóng khay chỉnh nha Lisko 3 cấp độ tương ứng với 3 màu: 

✓ Brown (nâu): thô

✓ Grey (xám): trung bình

✓ White (trắng): mịn

Đĩa Lisko dùng được với khay chỉnh nha và các loại vật liệu máng mềm khác