Khay ép Erkocryl

Tấm ép Erkocyl là loại vật liệu được dùng phổ biến cho các loại khí cụ chỉnh nha tháo lắp hoặc nền hàm, hàm tạm
Ứng dụng
o   Khí cụ duy trì (độ dày 2.0 - 2.5mm)
o   Khí cụ nới rộng chỉnh nha (độ dày 2.0 - 2.5mm)
o   Nền hàm/ nền tạm (độ dày 2.0 - 2.5mm)
o   Dressing plates (độ dày 1.5 - 2.0mm)

Tính chất: vật liệu cứng chắc, ổn đinh. Liên kết được với nhựa acrylate

Màu sắc: trong suốt hoặc màu hồng
Kích cỡ và quy cách: hộp 10 miếng
o   Khay tròn Φ120mm
o   Khay tròn Φ125mm